12
  • Rusza nabór wniosków na dofinansowanie OZE
 
Firmy coraz chętniej inwestują w ekologiczne źródła ciepła z racji coraz mocniej rosnących kosztów. Zamontowanie instalacji ekologicznej nie tylko pozwoli oszczędzić nam pieniądze, które możemy zainwestować w rozwój firmy ale dzięki temu przyczynimy się również do oczyszczenia powietrza. Zerowa emisyjność szkodliwych substancji pomoże w poprawie jakości powietrza.1460x616 1 Grafika uzyskana ze strony
 
 

Jaki jest cel dofinansowania?

Głównym a zarazem najważniejszym efektem docelowym jaki ma przynieść dofinansowanie, jest zniwelowanie ilości przedsiębiorstw, które przyczyniają się do negatywnych efektów na środowisko. Budżet na ten cel został określony na kwotę 566,9mln zł.


Z dofinansowania mogą skorzystać przedsiębiorstwa, które wykonują działalność gospodarczą.

 W przypadku czwartej części programu Energia Plus, ustawodawca przewiduje, że dofinansowania będą udzielane w formie preferencyjnych pożyczek, której wysokość i sposób spłaty będą indywidualny dla każdego przedsiębiorcy. 

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

  1. Budowa, rozbudowa lub modernizacja istniejących instalacji produkcyjnych lub urządzeń przemysłowych, prowadząca do zmniejszania zużycia surowców pierwotnych (w ramach własnych ciągów produkcyjnych), w tym poprzez zastąpienie ich surowcami wtórnymi, odpadami lub prowadzące do zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów.
  2. Przedsięwzięcia prowadzące do zmniejszenia szkodliwych emisji do atmosfery dla instalacji opisanych w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2193 z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów energetycznego spalania jako obiekty energetycznego spalania.
  3. Przedsięwzięcia służące poprawie jakości powietrza poprzez obniżenie wielkości emisji ze źródeł spalania paliw o łącznej mocy w paliwie większej niż 50 MW, co najmniej do krajowych standardów emisyjnych dla instalacji o takiej mocy lub poziomów wynikających z konkluzji dotyczącej BAT, o ile zostaną dla tych źródeł określone, w tym np.: modernizacja urządzeń lub wyposażenie instalacji spalania paliw w urządzenia lub instalacje do ograniczenia emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych.
  4. Jako źródło spalania rozumie się stacjonarne urządzenie techniczne, w którym następuje proces spalania paliw o mocy w paliwie większej niż 1 MW.
  5. Przedsięwzięcia służące poprawie jakości powietrza poprzez obniżenie wielkości emisji do atmosfery z działalności przemysłowej (nie związanej bezpośrednio ze źródłami spalania paliw).
  6. Przedsięwzięcia zgodne z „Obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej” mające na celu poprawę efektywności energetycznej, a także zmierzające ku temu zmiany technologiczne w istniejących obiektach, instalacjach i urządzeniach technicznych, m.in.: Technologie racjonalizacji zużycia energii elektrycznej, Technologie racjonalizacji zużycia ciepła, Modernizacje procesów przemysłowych w zakresie efektywności energetycznej. Wdrażanie systemów zarządzania energią i jej jakością oraz wdrażanie systemów zarządzania sieciami elektroenergetycznymi w obiektach przedsiębiorstw.
  7. Przedsięwzięcia realizowane w istniejącym przedsiębiorstwie/zakładzie dotyczące budowy lub przebudowy jednostek wytwórczych wraz z podłączeniem ich do sieci dystrybucyjnej/ przesyłowej, w których do produkcji energii wykorzystuje się: energię ze źródeł odnawialnych, ciepło odpadowe, ciepło pochodzące z kogeneracji,
  8. Modernizacja/ rozbudowa sieci ciepłowniczych
  9. Energetyczne wykorzystanie zasobów geotermalnych

Informacje zostały pozyskane ze strony 

Kiedy należy złożyć wniosek?

Wnioski należy składać w terminie od 01.02.2023 r. – 13.12.2024 r. lub do wyczerpania przeznaczonych środków.

Wszystkie potrzebne wnioski oraz najświeższe informacje możemy uzyskać na stronie NFOŚiGW
Zachęcamy klientów do inwestowania w takie rozwiązanie, które pozwoli na zmniejszenie kosztów prądu. Instalując taką mikro instalację zainwestują Państwo w swoje oszczędności.

Zapraszamy do kontaktu

tel.604 175 614

e-mail: biuro@zielonyprad.eu

Zielony Prąd Sp. z o.o.
ul.Miła 49, 
Szczecinek

baner 300x250 1

Podobne wpisy