ENERGIA DLA WSI

  1. Jaki jest cel programu?

Celem programu jest o nazwie „Energia dla wsi” jest
zwiększenie dostępności oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii na
obszarach wiejskich.

  2. Kto może z niej skorzystać?

Z programu o nazwie „Energia dla wsi” mogą skorzystać następujące
osoby:

I. Rolnicy – osoba fizyczna, jednostka
organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej oraz osoba prawna, która w
ramach działalności rolniczej prowadzonej przez okres co najmniej 12 miesięcy,
prowadzi:

·      gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o
podatku rolnym, położone w ramach zabudowy zagrodowej w rozumieniu przepisów o
ochronie gruntów rolnych i leśnych lub

·       dział specjalny produkcji rolnej.

                    II. Spółdzielnia energetyczna lub jej członek

                    III. Powstająca spółdzielnia energetyczna – spółdzielnia
lub spółdzielnia rolników, której przedmiotem działalności jest wytwarzanie
energii elektrycznej lub biogazu, lub ciepła, w instalacjach odnawialnego
źródła energii i równoważenie zapotrzebowania energii elektrycznej lub biogazu,
lub ciepła, wyłącznie na potrzeby własne spółdzielni energetycznej i jej
członków, która zamierza ubiegać się o umieszczenie jej danych jako spółdzielni
energetycznej w wykazie spółdzielni energetycznych prowadzonym przez Dyrektora
Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

  3. Ile trwa program?

Nabór wniosków trwa od 25 stycznia do 15 grudnia.

  4. Co możemy dzięki temu zyskać?

Rolnik, który będzie chciał skorzystać z programu, będzie mógł
dofinansować:

     ·       instalacje fotowoltaiczne i instalacje wiatrowe
o mocy powyżej 50 kW nie większej niż 1 MW

     ·       elektrownie wodne i biogazownie rolnicze o mocy
powyżej 10 kW nie większej niż 1 MW

     ·       magazyn energii pod warunkiem zintegrowania ze
źródłem realizowanym w ramach inwestycji jw.

Istniejąca spółdzielnia energetyczna lub jej członek lub
powstająca spółdzielnia energetyczna, którzy skorzystają z programu, będą mogli
dofinansować:

     ·       instalacje fotowoltaiczne, instalacje wiatrowe,
elektrownie wodne i biogazownie o mocy powyżej 10 kW nie większej niż 10 MW

     ·       magazyn energii pod warunkiem zintegrowania ze
źródłem realizowanym w ramach inwestycji jw.

  5. W jakiej wysokości możesz otrzymać dofinansowanie?

Jeżeli uzyskaną dotację przeznaczysz na instalacje
fotowoltaiczną lub wiatrową możesz otrzymać 100% pożyczki kosztów
kwalifikowanych.

Jeżeli uzyskane wsparcie przeznaczysz na elektrownie wodne i
biogazownie, możesz otrzymać do 45% kosztów kwalifikowanych i/lub pożyczkę do
100% kosztów kwalifikowanych.

Jeżeli wsparcie przeznaczysz na magazyn energii to dotacja
może sięgnąć do 20% kosztów kwalifikowanych.

Uwaga!

Maksymalny poziom dotacji można podnieść o:

     ·       20 punktów procentowych – w przypadku mikro
przedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy

     ·     10 punktów procentowych – w przypadku średniego
przedsiębiorcy

  6. Jakie inwestycje zostaną zakwalifikowane do programu?

Aby inwestycja mogła wziąć udział w programie to nie może
zostać rozpoczęta przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. Okres
trwałości trwa 5 lat od dnia zakończenia inwestycji.

  7. Ile wynosi budżet?

Budżet programu wynosi 1 mld zł, a okres jego realizacji to
lata 2022-2030

  8. Kto jest autorem programu?

Program opracowały: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
wspólnie z Ministerstwem Klimatu i Środowiska oraz Narodowym Funduszem Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej. Program został zaakceptowany przez Europejski
Bank Inwestycyjny, a środki finansowe na jego realizację pochodzą z Funduszu
Modernizacyjnego.

Program będzie wdrażany przez Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zachęcamy klientów do inwestowania w takie rozwiązanie, które pozwoli na zmniejszenie kosztów prądu. Instalując taką mikro instalację zainwestują Państwo w swoje oszczędności.

Zapraszamy do kontaktu

tel.604 175 614

e-mail: biuro@zielonyprad.eu

Zielony Prąd Sp. z o.o.
ul.Miła 49, 
Szczecinek

Podobne wpisy